உலகில் உள்ள வினோதமான கடற்கரைகள் !!
  • 11:14AM Oct 11,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India
  • Written By Sundara Murthy
  • Written By Sundara Murthy
  • 11:14AM Oct 11,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India

உலகில் உள்ள வினோதமான கடற்கரைகள் !!

1 .ஒளிரும் கடற்கரை,ரா அடோல், மாலத்தீவு.

pjimage (17).jpg

 

2 .பாலைவன கடற்கரை,பிரேசில்

pjimage (19).jpg

 

3 .பப்பாக்கோலீ கடற்கரை(பச்சை கடல்),ஹவாய்.

pjimage (20).jpg

 

4 .இஸ்லாஸ் மெரிடஸ்,மெக்ஸிகோ

pjimage (18).jpg 

 

5. வெந்நீர் கடற்கரை,நியூஸிலாந்து.

pjimage (21).jpg

  • New-Zeland

 

You have answered {{ no_of_answered }}/{{ questions.length }}.
Top