பூனம் பாஜ்வா வெளியிட்ட கவர்ச்சி புகை படங்கள்
  • 08:59AM Mar 10,2019 Chennai
  • Written By துரை முருகன்
  • Written By துரை முருகன்
  • 08:59AM Mar 10,2019 Chennai

பூனம் பாஜ்வா வெளியிட்ட கவர்ச்சி புகை படங்கள்

 

பெரும்பாலும் சேலை அணிந்து குடும்ப பாங்கான பெண்ணான அதாவது நம்ம பாஷைல சொன்னா ஹோம்லியாக  நடிக்கும் டைரக்டர் சுந்தர் c யின் ஆஸ்தான நாயகி   பூனம் பாஜ்வா தற்பொழுது படவாய்ப்புகள் குறைந்துள்ளதால் மீண்டும் வாய்ப்பு பெற தனது கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

poonam-bajwa3.jpg

poonam-bajwa2.jpg

poonam-bajwa.jpg

poonam-bajwa1.jpg

Share This Story

துரை முருகன்

Top