ஜப்பான் இயற்கையை உள்ளடக்கிய புகைப்படங்கள்!
  • 09:27AM Oct 27,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India
  • Written By vignesh babu
  • Written By vignesh babu
  • 09:27AM Oct 27,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India

இப்பொழுது இருக்கும் ட்ரெண்டில் அனைவர்க்கும் பிடித்த ஒன்று புகைப்படம் எடுப்பது..சிலர் புகைப்படம் எடுப்பதைத் தொழிலாகவும் செய்கிறார்கள்,பொழுதுபோக்குக்காகவும் செய்கிறார்கள்..அப்படி ஒரு புகைப்படக்காரர்  தன்  ஜப்பானைச்  சேர்ந்த குனிட்டோ  இமை(kunito imai),இவர் இயற்கை புகைப்படம் எடுப்பதில் மிகத் திறமையானவர்! ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள இயற்கை சிறப்பை போற்றும் வகையில் அவர் ஜப்பானை சுற்றி திரிந்து  எடுத்த ஒரு சில புகைப்படங்களை நீங்களே பாருங்கள்.!!

 

#1

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#2

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#3

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#4

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#5

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#6

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#7

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#8

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#9

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#10

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#11

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#12

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#13

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#14

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

#15

Nature In Japan In The Visual Haiku Style

 

குறிப்பு: அவரின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மேலும் பார்க்க..

https://www.instagram.com/ikunito/

You have answered {{ no_of_answered }}/{{ questions.length }}.
Top