சென்னையில் ஒரு நாள்!
  • 11:09AM Oct 27,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India
  • Written By vignesh babu
  • Written By vignesh babu
  • 11:09AM Oct 27,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India

சென்னையில் எந்த இடத்தில பார்ட்டிக்கு செல்வது என்று குழப்பமா!? இதோ சென்னையில் பார்ட்டிகள் நடக்கும் 10 இடங்கள்.!

 

 

#1

தி ஃப்ல்யின்க் எலிபாண்ட்(The flying elephant)

Related image

இடம்-பார்க் ஹ்யட்ட,வேளச்சேரி.

இருவருக்கான கட்டணம்-3500 ரூபாய்

 

#2

பஷ(pasha )

Related image

இடம்-தி பார்க் ஹோட்டல்,நுங்கம்பாக்கம்.

இருவருக்கான கட்டணம்-3500 ரூபாய்

 

#3

கேட்ஸ்பை 2000 (gatsby 2000)

Related image

இடம்-கிரௌன்  பிளாசா  சென்னை  அடையாறு  பார்க்,அல்வார்ப்பெட்.

இருவருக்கான கட்டணம்-3000 ரூபாய்

 

#4

இல்லுசன்ஸ்(illusions)

Related image

இடம்-மயிலாப்பூர்.

இருவருக்கான கட்டணம்-1700 ரூபாய்

 

#5

க்யு-பார்(Q-bar)

Image result for qbar pub chennai

இடம்-ஹில்டன்,கிண்டி.

இருவருக்கான கட்டணம்-2000 ரூபாய்

 

#6

பே 146 (bay 146)

Image result for bay 146 pub chennai

இடம்-சவேற ஹோட்டல்,மயிலாப்பூர்.

இருவருக்கான கட்டணம்-1200 ரூபாய்

 

#7

10டி(10 d)

Image result for 10d pub chennai

இடம்-தியாகராயநகர்.

இருவருக்கான கட்டணம்-1000 ரூபாய்

 

#8

ஸ்மால் வேர்ல்ட்(small world)

Image result for small world pub chennai

இடம்-மந்தைவெளி.

இருவருக்கான கட்டணம்-1300 ரூபாய்

 

#9

ப்ளான்ட்(blend)

Image result for blend bar chennai

இடம்-தாஜ் ஹோட்டல்,அண்ணா சாலை.

இருவருக்கான கட்டணம்-2500 ரூபாய்

 

#10

ஜியோபிரிஸ் பப்(geoffreys pub)

Related image

இடம்-அரும்பாக்கம்.

இருவருக்கான கட்டணம்-2000 ரூபாய்

You have answered {{ no_of_answered }}/{{ questions.length }}.
Top