நிஞ்ஜா பூனைகள்.!!
  • 06:39AM Oct 27,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India
  • Written By vignesh babu
  • Written By vignesh babu
  • 06:39AM Oct 27,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India

ஜப்பானைச் சேர்ந்த புகைப்படக்காரர் ஹிசாக்கடை  ஹிரோயுகி வித்தியாசமா புகைப்படங்களை எடுப்பதில் ஆர்வம் கொண்டவர்.அவர் தற்பொழுது எடுத்திருக்கும் பூனைக்குட்டிகளின் புகைப்படங்கள் பார்ப்பவர்களுக்கு   வியப்பை ஏற்படுத்தும்.!! மற்ற பூனைகளுடன் சேர்ந்து நிஞ்ஜா முறையில் சண்டை போடுவது போல் அவர் இந்தப்  புகைப்படங்கள் எடுத்திருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது.!!

#1

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#2

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#3

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#4

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#5

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#6

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#7

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#8

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#9

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#10

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#11

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

#12

Ninja-Cats-Photography-Hisakata-Hiroyuki

 

குறிப்பு:அவரின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மற்ற புகைப்படம் பார்க்க

https://www.instagram.com/photo.accent/

You have answered {{ no_of_answered }}/{{ questions.length }}.
Top