உங்கள் நண்பர்களின் பிறந்தநாளை கலங்கடிக்க வைக்கும் கேக் டிசைன்கள்!!
  • 10:09AM Oct 11,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India
  • Written By vignesh babu
  • Written By vignesh babu
  • 10:09AM Oct 11,2017 Chennai, Tamil Nadu 600003, India

1.உங்கள்  நட்பு வட்டாரத்தில் வயதில் மூத்த நண்பருக்கு வெட்ட ஒரு கேக் டிசைன்!

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714427/mbmn_blogs/oxyfdidjlcjmlvc4t0wm.jpg

2.புதிதாகத் திருமணம் ஆகிய தம்பதிகள் வெட்ட வேண்டிய கேக் டிசைன்.!

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714426/mbmn_blogs/ybbq8lsmz8184gk5woua.jpg

3.தனியாகத் தாங்கும் நண்பர்களுக்கான பிறந்தநாள் கேக் டிசைன்!

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714425/mbmn_blogs/h1ljie7okfkasgr2wqei.jpg

4.நெருங்கிய நண்பரை வெறுப்பேற்ற இத்தைபோல் ஒரு கேக்!

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714423/mbmn_blogs/kuyuu1v6vunj1uulkgha.jpg

 

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714427/mbmn_blogs/jqsohcomshrxrtnlfek6.jpg

5.வெளி ஊரில் தங்கியிருக்கும் நண்பரை வெறுப்பேற்ற ஒரு கேக் டிசைன்!

 

 

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714427/mbmn_blogs/xk2uzrgmekv12cohpkfz.jpg 

 

6.வேலை உயர்வு பெற்ற சக உழியருக்கு  கொண்டாட ஒரு கேக்!

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714432/mbmn_blogs/lz8hlljdfgoemtudy1qz.jpg

7.வெளியூருக்கு செல்லும் நண்பருக்கு குட்பை சொல்ல ஒரு கேக் டிசைன்!

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714426/mbmn_blogs/aynoq8zdsag0deaepmgx.jpg

8.பெற்றோருடன் தாங்கும் நண்பருக்கு முன்னாலே கேக் வெட்ட ஒரு கேக் டிசைன்!

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714426/mbmn_blogs/ev24sekrzjxkhthlxjfb.jpg

9.நம்மளோட நெருங்கிய நண்பருக்காக ஒரு கேக் டிசைன்!

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714426/mbmn_blogs/bu2tdskeozc6tnck5wm9.jpg

10.தந்தையின் பிறந்தநாளை கொண்டாட ஒரு கேக் டிசைன்!

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714430/mbmn_blogs/yc0jsilwhv8klk9zx9sf.jpg

11.வாலிப  வயதை  கடக்க இருக்கும் நண்பருக்கு வெட்ட வேண்டிய கேக் டிசைன்!

https://res.cloudinary.com/nissan/image/upload/v1507714427/mbmn_blogs/c1zpnqs8t3oquo67knrx.jpg

You have answered {{ no_of_answered }}/{{ questions.length }}.
Top